Formularz zgłoszeniowy
on-line dla tłumaczy
pragnących podjąć współpracę:

Dane osobowe

Proszę uzupełnić pola zaznaczone gwiazdką

Imię:*

Nazwisko:*

adres koresponencyjny:

miasto:*

ulica:*

nr:*

kod:*

telefon:

kierunkowy: numer:

komórkowy:*

email:*

faks:

kierunkowy: numer:

Wykształcenie, szkoły:*

Uwagi:


Informacje zawodowe:

Proszę uzupełnić pola zaznaczone gwiazdką

Język ojczysty:*

Tłumaczę języki:*

Określ specjalizację:*

Wymień edytory tekstu, których używasz:*

Czy korzystasz z programu TRADOS?* tak nie

Jestem tłumaczem przysięgłym:* tak nie

Sposób przekazywania/otrzymywania zleceń:*

mailem faksem osobiście

Sposób rozliczenia:*

faktury vat rachunki umowa o dzieło

Opisz krótko swoje dotychczasowe doświadczenie w tłumaczeniach:*

Uwagi: