JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

ZAMÓWIENIADLA FIRM I INSTYTUCJI

ZAMÓWIENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA / WYCENY ONLINE

POBIERZ FORMULARZ ZLECENIA

KONTO BANKOWE

REGULAMIN

   

Aby złożyć zamówienie należy wypełnić i przesłać do biura formularz zamówienia.

Składając zamówienie akceptujsz regulamin

Zamówienia można składać:
  • wypełniając formularz online
  • pocztą elektroniczną : poczta@etext.pl lub biuro@etext.pl
  • telefonicznie: +48 500 081 190
  • osobiście: ul. Łużycka 53/129, 30-658 Kraków

Przetłumaczony materiał dostarczamy pocztą elektroniczną, faksem,
kurierem lub przesyłką pocztową.

Na życzenie klienta materiały mogą zostać doręczone na dyskietkach
lub w formie wydruku.

W cenniku wyszczególnione są ceny netto za jedną stronę tłumaczenia,
czyli 1800 znaków (ze spacjami).


Zamówienia dla firm i instytucji
   

Przekazując zamówienie należy wypełnić i przesłać do biura formularz zamówienia.
Dodatkowo, przy składaniu pierwszego zamówienia należy dokonać wpłaty
50% wartości zlecenia oraz przesłać faksem kopie następujących dokumentów:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego
  • zaświadczenie nadania numeru REGON
  • zaświadczenie nadania numeru NIP
lub dokonać wpłaty pełnej kwoty przed przekazaniem zlecenia do realizacji.

Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.

KONTO BANKOWE


Zamówienia dla osób fizycznych
   

Po złożeniu zamówienia:

  • pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości zlecenia, a pozostała kwota wpłacana jest przed lub w momencie dostarczenia przetłumaczonego materiału

  • lub
  • pobierana jest pełna kwota 'z góry' - przed przekazaniem zlecenia do realizacji

KONTO BANKOWE


Konto bankowe
   
KONTO BANKOWE:
ING Bank Śląski S.A.
nr rachunku: 73 1050 1445 1000 0092 0852 9801


Formularz zamówienia wyceny/tłumaczenia
   


Uwaga! W przypadku firm i instytucji należy dodatkowo wypełnić wszystkie pola oznaczone **

Informacje o zleceniu:

Rodzaj usługi:* Tłumaczenie Wycena

Tłumaczenie z:* na

Typ tłumaczenia:* zwykłe specjalistyczne przysięgłe

Ilość stron:* (1 strona = 1800 znaków ze spacjami)

Tematyka tekstu:*

Termin wykonania:* data : : godzina :

Dostarczenie tłumaczenia:*

Odbiór tłumaczenia:*

Uwagi:


Dane zamawiającego:

Imię nazwisko:*

Pełna nazwa firmy:**

Adres korespondencyjny:

miasto:*

ulica:*

nr:*

kod:

NIP:**

REGON:

Telefon:

kierunkowy:** numer:**

komórkowy:*

E-mail:*

Faks:

kierunkowy numer

Uwagi: